Με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή και αμείωτο ενδιαφέρον οι μηνιαίες, εξ αποστάσεως συναντήσεις των ετήσιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για το σχολικό έτος 2020-2021, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών απ’ όλη την Ελλάδα.

Παρά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συνεχίζει, με συνέπεια, τα εκπαιδευτικά του προγράμματα μέσα από την εκπαιδευτική του πλατφόρμα: https://e-learning.cff-e-edu.gr/moodle/ και το εκπαιδευτικό του site: https://cff-e-edu.gr/.

Ενεργοποιώντας μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία η ομάδα εκπαιδευτικού έργου του Φεστιβάλ προσάρμοσε τα προγράμματα στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μια ζωντανή κοινότητα επιμόρφωσης, στην οποία συναντιούνται εκπαιδευτικοί απ’ όλη τη χώρα σε επιμορφώσεις επικεντρωμένες στην κινηματογραφική, αλλά και την ευρύτερη οπτικοακουστική εκπαίδευση. Παράλληλα, για τις ανάγκες των επιμορφώσεων δημιουργήθηκε -σε ψηφιακή, αλλά και έντυπη μορφή- εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο υποστήριξε τους επιμορφούμενους.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σε εξέλιξη βρίσκονται τα προγράμματα:

  • Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο

Η Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο αποτελεί την εκπαιδευτική πρόταση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για την οργάνωση και λειτουργία Κινηματογραφικής Λέσχης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
Σε κάθε συνεδρία προβάλλεται μία ταινία και, στη συνέχεια, οι επιμορφούμενοι μυούνται στον σχεδιασμό δράσεων προσέγγισης της ταινίας, οι οποίες απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης και βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. Οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών μεταφέρονται στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν μία ταινία -ανά 20/ήμερο- στους μαθητές/τριές τους και υλοποιούν επιλεγμένες δραστηριότητες-παιχνίδια.

  • Cineγραφήματα / Κινηματογραφικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

Τα Cineγραφήματα αποτελούν Πρόγραμμα Κινηματογραφικού Γραμματισμού στην Εκπαίδευση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.
Οι συμμετέχοντες/ουσες μυούνται στις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες παράγονται οι κινηματογραφικές ταινίες ως πολιτιστικά προϊόντα (μελέτη και κριτική προσέγγιση οπτικοακουστικών προϊόντων)και, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τις παραπάνω εμπειρίες και δεξιότητες για να οργανώσουν εργαστήρια οπτικοακουστικής έκφρασης για παιδιά (μέσα και έξω από τη σχολική τάξη). Στόχος είναι η επίτευξη βημάτων προς την κατεύθυνση του οπτικοακουστικού γραμματισμού, δηλαδή απόκτηση δεξιοτήτων (εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών), όχι μόνο θέασης/ κατανάλωσης (χρήσης), αλλά και κριτικής αποτίμησης οπτικοακουστικών προϊόντων (με ενδεχόμενη δημιουργία οπτικών εννοιών και παραγωγή οπτικών μηνυμάτων).

  • Φτιάξε μια Φωτο-Ιστορία!

Ζητούμενο της δράσης είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες να απολαύσουν τον μαγευτικό κόσμο της φωτογραφίας, να προσεγγίσουν εμπειρικά φωτογραφίες, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να αποκαλύψουν τις προθέσεις των δημιουργών φωτογράφων, να γνωρίσουν τα εργαλεία και τις τεχνικές της φωτογραφίας και τελικά, να δημιουργήσουν φωτογραφίες -απεικονίζοντας έννοιες- και φωτο-ιστορίες χρησιμοποιώντας τεχνικές δημιουργικής γραφής.

  • cineΜαθήματα / Αληθινές Ιστορίες / CRete Education Documentary Project (CR.E.DOC)

Προγράμματα δημιουργίας ταινιών στη σχολική κοινότητα με έμφαση στο ντοκιμαντέρ και θεματολογία από την τοπική ιστορία.

  • Φωνές – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο

Ζητούμενο του προγράμματοςείναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και πολλαπλασιαστικά της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα τοπικής, δημόσιας και προφορικής ιστορίας και η δημιουργία, μετά από επιμόρφωση και εκπαίδευση, πυρηνικής ομάδας ερευνητών προφορικής ιστορίας σε θεματικές περιοχές που συνδέονται με την ιστορία της Κρήτης. Στις επιδιώξεις του προγράμματος η απόκτηση δεξιοτήτων ιστορικής έρευνας, σχεδιασμού, λήψης προφορικής συνέντευξης, τεχνικής επεξεργασίας υλικού προφορικών συνεντεύξεων, αρχειοθέτησης υλικού και δημιουργίας αποθετηρίου προφορικών συνεντεύξεων, η αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών για χρήση στην κοινότητα και την εκπαίδευση. Επιπλέον, η δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων -ντοκιμαντέρ και αφηγηματικών ταινιών μικρού μήκους με βάση στοιχεία του αποθετηρίου προφορικών μαρτυριών που θα δημιουργηθεί.

Σημειώνουμε ότι:

  • Η συμμετοχή ΣΕ ΟΛΑ τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πραγματοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.
  • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχουν την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πιστοποιούνται από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι εκπαιδευτικές δράσεις του υλοποιούνται με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του ΕΚΟΜΕ, της Περιφέρεις Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Χανίων.

Ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στις διευθύνσεις:
https://archive.chaniafilmfestival.com/
https://cff-e-edu.gr/
https://www.facebook.com/chaniafilmfestival