Αρχείο Κινηματογραφικής Λέσχης του CFF με ... αφίσες

Δείτε όλες τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων μέσα από τις παρακάτω αφίσες

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Ιανουάριος - Απρίλιος 2018

Δεκέμβριος 2018

Ιανουάριος - Απρίλιος 2019

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Ιανουάριος - Απρίλιος 2020

TOP