Αφιέρωμα του 7ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
«Εγώ Ο Άλλος! Εγώ Ως Άλλος! Εγώ Το Άλλο»

Ο ορισμός της έννοιας «μειονότητα» αποτελεί δύσκολη υπόθεση. Διεθνώς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί αλλά μέχρι στιγμής κανένας δεν έτυχε καθολικής αποδοχής. Έχουν δοθεί περισσότεροι από εκατό ορισμοί χωρίς όμως σύγκλιση απόψεων. Μεταξύ άλλων αντιπροσωπευτικός θεωρείται ο ορισμός που δόθηκε από τον ΟΗΕ ως « ομάδες ενός πληθυσμού οι οποίες έχουν και επιθυμούν να διατηρήσουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές παραδόσεις είτε χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από αυτά του λοιπού πληθυσμού. Αυτές οι μειονότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν αριθμό ατόμων επαρκών αφ’ εαυτών να διατηρήσουν τέτοιες παραδόσεις και χαρακτηριστικά και θα πρέπει να είναι πιστές στο κράτος του οποίου είναι πολίτες.»

 

Μια μειονότητα φέρει στοιχεία τα οποία την διαφοροποιούν από το μεγάλο σύνολο στο οποίο ζει. Στοιχεία τα οποία συχνά φαίνονται άγνωστα ή και ξένα στους πολλούς. Στοιχεία που συχνά δημιουργούν φοβικές τάσεις ικανές να ενεργοποιήσουν συμπεριφορές που στρέφονται ενάντια στην ομαλή διαβίωση «του άλλου».

 

Συχνά τα μέλη των παραπάνω ομάδων ζουν σε καθεστώς περιορισμών στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση, στην διασκέδαση, στην έκφραση συναισθημάτων, στην έκφραση σεξουαλικού προσανατολισμού, στην έκφραση λατρείας, στην έκφραση πολιτισμικών χαρακτηριστικών …

 

Αυτή την πραγματικότητα θα προσεγγίσουμε μέσα από το αφιέρωμα με τον τίτλο «Εγώ Ο Άλλος! Εγώ Ως Άλλος! Εγώ Το Άλλο»

Δείτε το πρόγραμμα του αφιερώματος

TOP