Ποιοι Είμαστε

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival (CFF) σχεδιάζεται και διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ «Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης».

H Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την καλλιέργεια και προώθηση πολιτισμικών, επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, καλλιτεχνικών καθώς και συναφών εκδοτικών δραστηριοτήτων.

Ο κινηματογράφος και η εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης της ΠΕΚ από την ίδρυση της με την δράση cineΜαθήματα να αποτελεί συστατική δράση της ΠΕΚ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival (CFF) αποτελεί ώριμο καρπό των κινηματογραφικών παρεμβάσεων και συνεργειών της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης.

Από την ίδρυσή της, η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης καταγράφει σταθερή παρέμβαση στον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης έχοντας αναπτύξει μια σειρά από δεκάδες δράσεις με επίκεντρο τον κινηματογράφο, την εκπαίδευση, τον αγροτουρισμό, την Κρητική διατροφή, την τοπική ιστορία, την αειφόρο ανάπτυξη.

Η μηνιαία εφημερίδα Πυξίδα Της Πόλης, η δράση Χωριά Με Φώτα Ανοιχτά, το Φεστιβάλ Πανόραμα Κινηματογράφου Χανίων, οι cine-Ιστορίες, η εκπαιδευτική δράση cineΜαθήματα, η ερευνητική δράση Εικόνες από Επαγγέλματα που χάνονται, αποτελούν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις θεσμούς για την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και για τον χώρο παρέμβασής της.

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού / Απόφαση 277980/8582/2525/761
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / Απόφαση 38249/Δ2/04-03-2016
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού

Και την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και του EOT.

TOP