Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Μεγάλη συμμετοχή, ενθουσιασμός και  δημιουργικές συναντήσεις χαρακτηρίζουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τα οποία υλοποιούνται και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2021-2022. Μερικές εκατοντάδες εκπαιδευόμενοι απ’ όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στις μηνιαίες σύγχρονες και ασύγχρονες επιμορφωτικές συναντήσεις, που υλοποιούνται μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα: https://e-learning.cff-e-edu.gr/moodle/ και το εκπαιδευτικό site: https://cff-e-edu.gr/ του Φεστιβάλ. Όλα τα προγράμματα έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύουν στην απόκτηση από τους συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς δεξιοτήτων κινηματογραφικού και ευρύτερα οπτικοακουστικού γραμματισμού, αλλά ταυτόχρονα, έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς επιδιώκουν τη μεταφορά της αποκτώμενης εμπειρίας και γνώσης στη σχολική τάξη με την εφαρμογή δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Παράλληλα, σε επίπεδο Κρήτης υλοποιούνται και δια ζώσης δράσεις και προγράμματα, προσαρμοσμένα στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του covid 19.

Τα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (ετήσια ή ταχύρρυθμα) που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιμορφωτική χρονιά 2021-2022 είναι :

  • cineΜαθήματαΑληθινές Ιστορίες / CRete Education Documentary Project (CR.E.DOC)

Προγράμματα δημιουργίας ταινιών στη Σχολική Κοινότητα με έμφαση στο ντοκιμαντέρ και θεματολογία κυρίως από την Τοπική Ιστορία. Μια συστηματική προσπάθεια προσέγγισης και γνωριμίας, τόσο της κινηματογραφικής τέχνης και τεχνικής, όσο και της Τοπικής Ιστορίας και της μαρτυρίας των καθημερινών ανθρώπων.

  • Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο

Η Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο αποτελεί την εκπαιδευτική πρόταση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για την οργάνωση και λειτουργία Κινηματογραφικής Λέσχης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
Σε κάθε συνεδρία, προβάλλεται μία ταινία και -στη συνέχεια- οι επιμορφούμενοι μυούνται στο σχεδιασμό δράσεων προσέγγισης της ταινίας, οι οποίες απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης και βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. Οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών μεταφέρονται στη σχολική τάξη.

  • Cineγραφήματα / Κινηματογραφικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

Βήματα προς τον οπτικοακουστικό γραμματισμό παιδιών και ενηλίκων. Οι επιμορφούμενοι/ες, προσεγγίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες παράγονται τα οπτικοακουστικά προϊόντα και -στη συνέχεια- χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά εργαλεία, αναπτύσσουν δεξιότητες προσωπικής έκφρασης, οργανώνουν και πραγματοποιούν απλές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν, κινηματογραφούν, κ.ά.). Κατόπιν, χρησιμοποιούν τις παραπάνω εμπειρίες και δεξιότητες για να οργανώσουν εργαστήρια στη σχολική τάξη.

  • Φτιάξε μια Φωτο-Ιστορία!

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τους κώδικές και εξοικειώνονται με τα εργαλεία παραγωγής των φωτογραφικών προϊόντων και  – στη συνέχεια – φωτογραφίζουν αποτυπώνοντας έννοιες, συγγράφουν σενάρια και δημιουργούν φωτο-ιστορίες.

  • Φωνές – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο

Ζητούμενο του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και πολλαπλασιαστικά της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα τοπικής, δημόσιας και προφορικής ιστορίας και η δημιουργία, μετά από επιμόρφωση και εκπαίδευση, πυρηνικής ομάδας ερευνητών Προφορικής Ιστορίας σε θεματικές περιοχές που συνδέονται με την Ιστορία της Κρήτης. Στις επιδιώξεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η απόκτηση δεξιοτήτων ιστορικής έρευνας, σχεδιασμού, λήψης προφορικής συνέντευξης, τεχνικής επεξεργασίας υλικού προφορικών συνεντεύξεων, αρχειοθέτησης υλικού και δημιουργίας αποθετηρίου προφορικών συνεντεύξεων, η αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών για χρήση στην Κοινότητα και την Εκπαίδευση. Επιπλέον, η δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων -ντοκιμαντέρ και αφηγηματικών ταινιών μικρού μήκους με βάση στοιχεία του αποθετηρίου προφορικών μαρτυριών που θα δημιουργηθεί.

Σημειώνουμε ότι:

  • Η συμμετοχή σε ΟΛΑ τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πραγματοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.
  • Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχουν την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  • Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πιστοποιούνται από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι εκπαιδευτικές δράσεις του σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του ΕΚΟΜΕ, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Χανίων.

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στις διευθύνσεις:

https://archive.chaniafilmfestival.com/
https://cff-e-edu.gr/
https://www.facebook.com/chaniafilmfestival

 

Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων    Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων