Δασκαλογιάννης, ο Άρχοντας της Κρήτης / Daskalogiannis, the Master of Crete

Σκηνοθεσία/Direction: Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης / Patriarchal Higher Academy of Crete
Σενάριο/Script: Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης / Patriarchal Higher Academy of Crete
Διεύθυνση Φωτογραφίας/Photography: Αντώνιος Τζατζάνης / Antonios Tzatzanis
Μουσική/Music: Παναγιώτης Σπανουδάκης / Panagiotis Spanoudakis
Παραγωγός/Production: Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης / Patriarchal Higher Academy of Crete
Χώρα Παραγωγής/Country: Ελλάδα / Greece
Διάρκεια/Duration: 8'
Έτος Παραγωγής/Year: 2018
Γλώσσα/Language: Ελληνικά / Greek
Υπότιτλοι/Subtitles: Αγγλικά / English

Περίληψη/Synopsis:

Η ταινία είναι αφιερωμένη στην κατανόηση της ζωής, της δράσης και του μαρτυρικού τέλους της σπουδαίας προεπαναστατικής προσωπικότητας του Δασκαλογιάννη, που άνοιξε τον δρόμο για την Ελληνική Επανάσταση 50 χρόνια πριν το 1821.

The film is dedicated to the understanding of life, of action and of the end of a great pre-revolutionary personality of Daskalogiannis who paved the way for the Greek Revolution 50 years before 1821.

TOP