Εργαστήριο Επαυξημένης Πραγματικότητας

Εργαστήριο εισαγωγής στην επαυξημένη πραγματικότητα με βάση την διαδραστική έκθεση επαυξημένης πραγματικότητας «Μορφές Ελευθερίας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Animation” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα ξεναγηθούν στην έκθεση και θα υλοποιήσουν τις δραστηριότητες μάθησης που εντάσσονται στην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Ως επιστέγασμα της όλης διαδικασίας θα δημιουργήσουν περιεχόμενο επαυξημένης πραγματικότητας που θα αξιοποιηθεί στην ήδη υπάρχουσα εφαρμογή.

TOP