Μια ακόμη Διεθνής Δημιουργική Συνεργασία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Με μεγάλη χαρά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / ChaniaFilmFestivalξεκινά συνεργασία με το EuropeanFilmFactory, έναν οργανισμό με τον οποίο συμμεριζόμαστε κοινό όραμα για την κινηματογραφική εκπαίδευση.

Τόσο το EuropeanFilmFactory όσο και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων γνωρίζουν καλά τη σημασία της Ευρωπαϊκής διάστασης στις εκπαιδευτικές δράσεις και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που βρισκόμαστε σε θέση να δημοσιοποιήσουμε τη συνεργασία αυτή και να δηλώσουμε την πρόθεσή μας να αναπτύξουμε από κοινού δράσεις και εκδηλώσεις!

Με βάση τα παραπάνω, η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τόσο με περιεχόμενο όσο και διεθνείς εμπειρίες.

Το European Film Factory είναι μία δωρεάν και ασφαλής πλατφόρμα για κινηματογραφική εκπαίδευση, διαθέσιμη σε 8 γλώσσες, για μαθητές από 11 έως 18 χρονών και εκπαιδευτικούς όλης της Ευρώπης. Το project στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση των ταινιών που έχουν αφήσει το σημάδι τους στην ιστορία του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπό-προγράμματος MEDIA του Creative Europe, με επικεφαλής το Γαλλικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το ARTE Educationκαι το European Schoolnet.

Το European Film Factory είναι μία νέα δράση που αναπτύσσεται σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη στη συνεργασία με διάφορους οργανισμούς.

Στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κιν/φου Χανίων και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

 


 

The Chania Film Festival is happy to announce a new partnership with the European Film Factory, as both organizations share a common vision on film education.
The European Film Factory and the Chania Film Festival are very much aware of the significance of the European dimension in educational activities, and we are delighted to
announce this collaboration and express our will to organize common events!

This partnership will expand the scope of the educational program of the CFF in content and in outreach.

The European Film Factory is a free and secured platform for film education available in 8 languages for students (11 -18 years old) and teachers across Europe. The project aims to explore and gain a better understanding of films that have marked the history of European cinema. It is supported by the MEDIA sub-programme of Creative Europe and is led by the Institut français in partnership with ARTE Education & European Schoolnet.

European Film Factory is a new project that is expending throughout Europe thanks to partnerships with different organizations.

In Greece, the project is currently collaborating with the Chania Film Festival and the Michael Cacoyannis Foundation.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ CFF