«Φωνές» – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο»

«Φωνές» – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο»
Ένα ακόμη ταξίδι στην Προφορική Ιστορία ξεκίνησε.

Με τη συμμετοχή εβδομήντα (70) επιμορφούμενων, ξεκίνησε το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021 η επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Φωνές» – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο» που υλοποιεί Η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κρήτης και τη συνεργασία του ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ) .

https://creteoralhistory.org/
https://cff-e-edu.gr/

Το πρόγραμμα και οι δράσεις του αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος που υλοποιεί εδώ και χρόνια η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης με τον τίτλο «Κρήτη, Προφορική Ιστορία / Crete Oral History». Το πρόγραμμα «Κρήτη, Προφορική Ιστορία / Crete Oral History» αποτελεί μια δραστηριότητα της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης με στόχο τη διάσωση του άυλου Πολιτισμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται καταγραφές προφορικών μαρτυριών, εκδόσεις, επιμορφώσεις (ετήσιες και ταχύρρυθμες), παραγωγές ντοκιμαντέρ, εκθέσεις, καθώς και άλλες δράσεις, όπως σχολικές δράσεις.

Σημειώνουμε ότι, το 2020 το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 5 εκδόσεις και 36 καταγραφές προφορικών μαρτυριών περίπου 3 ωρών η καθεμία.

Την έναρξη της επιμόρφωσης, αλλά και του προγράμματος, χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Νικόλαος Καλογερής, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συνεχίζοντας μια πρακτική χρόνων, στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης πιστεύοντας στην διάσωση της Προφορικής Ιστορίας και στην αξία της, η οποία θα πρέπει να διασωθεί και να αποτελέσει εφόδιο για τους ιστορικούς του μέλλοντος.

Από την πλευρά της, η συντονίστρια του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, κ. Ειρήνη Βιδάκη, αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και την Εκπαιδευτική Κοινότητα – συνεργασία που αναπτύσσεται με τη στήριξη και τη συνέργεια και του Περιφερειακού Κέντρου   Κρήτης – και σ’ αυτή τη δράση η οποία θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και στην ανάπτυξή της στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, εμπλέκοντας τόσο εκπαιδευτικούς όσο και μαθητές.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο κ. Στέλιος Κιμιονής, Προϊστάμενος της  Δ/νσης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ.Ο κ. Κιμιονής επισήμανε τη σημαντική δουλειά που γίνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και στο πλαίσιο αυτής, την εποικοδομητική συνεργασία που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στην ΕΚΟΜΕ και τον συγκεκριμένο Φορέα. Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία της διάσωσης της Προφορικής Ιστορίας καθώς και ευρύτερα της Δημόσιας Ιστορίας. Τέλος, ανήγγειλε δύο δράσεις που θα αναπτυχθούν τους επόμενους μήνες από το ΕΚΟΜΕ και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Στην συνέχεια και για περίπου 3 ώρες οι εβδομήντα επιμορφούμενοι βίωσαν την εμπειρία μιας εισαγωγικής επιμόρφωσης γύρω από την Προφορική Ιστορία, αλλά και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων στην Εκπαιδευτική Κοινότητα με την εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ειδική αναφορά έγινε στο πρόγραμμα δημιουργίας ντοκιμαντέρ Τοπικής και Προφορικής Ιστορίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

«Φωνές» – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο»  / Ταυτότητα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ωρες μηνιαίες συναντήσεις στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται:

· Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών (θεωρία και πράξη, προετοιμασία εφαρμογής με/χωρίς μαθητές).

· Ασύγχρονη πρακτική άσκηση (οπτικοακουστική καταγραφή ιστορίας, αρχειοθέτηση). Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν μια Δράση Προφορικής ιστορίας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης CRe-stories/«Πες μου μια ιστορία!..» και σχετικές οδηγίες τεχνικής φύσης και περιεχομένου που παραχωρεί το Φεστιβάλ, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τη δική τους Δράση Προφορικής Ιστορίας στην τάξη τους, στο σχολείο τους, σε ομάδα μαθητών ή σε ομάδα εκπαιδευτικών, σε θέμα δικής τους επιλογής από τις ενότητες:

o   Αντικείμενα μνήμης στην κρητική οικογένεια

o   Το τοπίο στην Κρήτη: μνημεία, πλατείες, αυλές, δρόμοι κτλ.

o   Καθημερινή ζωή στην Κρήτη: η γειτονιά

o   Εκπαίδευση στην Κρήτη

o   Εργασία στη Κρήτη

Σχεδιασμός Επιμορφωτικού Προγράμματος και Δράσης:

Χαρά Ανδρεάδου, Ιστορικός, Εκπαιδευτικός, Επιστημονική Συνεργάτιδα CFF

Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής CFF και Συντονιστής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων CFF edu

Το πρόγραμμα  «Φωνές» – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο», όπως και το σύνολο των προγραμμάτων και των δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης υλοποιείται με την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σχετική θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η συμμετοχή στο ετήσιο Πρόγραμμα και στις Δράσεις του προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Τα Προγράμματα και οι Εκπαιδευτικές Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για την σχολική χρονιά  2020-2021 έχουν σχεδιαστεί για να υλοποιηθούν δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονα και ασύγχρονα).

Δείτε τις αναλυτικές περιγραφές για όλα τα Προγράμματα και τις Δράσεις στις διευθύνσεις:
https://archive.chaniafilmfestival.com/cffedu/
https://cff-e-edu.gr/