Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών σε Πρόγραμμα

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών σε Πρόγραμμα για την Προφορική Ιστορία.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κρήτης,  στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Φωνές» – η προφορική ιστορία στο προσκήνιο», που θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2021 (Ιανουάριος – Οκτώβριος), προσκαλεί εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν στην Δράση του προγράμματος CRe-stories/«Πες μου μια ιστορία!..» – Προφορική ιστορία στο σχολείο ή/και στο σύνολο του επιμορφωτικού προγράμματος στη συνέχεια.

Η συγκεκριμένη Δράση έχει διττό χαρακτήρα.

α/ Είναι εισαγωγική του ετήσιου επιμορφωτικού προγράμματος, για όσους από τους συμμετέχοντες αποφασίσουν να το παρακολουθήσουν στη συνέχεια.

β/ Είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργήσει και ανεξάρτητα από το πρόγραμμα, για όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να την αξιοποιήσουν στο σχολείο τους και δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα.

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Αρχική τρίωρη σύγχρονη εξΑ επιμόρφωση εκπαιδευτικών (θεωρία και πράξη, προετοιμασία εφαρμογής με/χωρίς μαθητές).
 • Ασύγχρονη πρακτική άσκηση (οπτικοακουστική καταγραφή ιστορίας, αρχειοθέτηση). Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν μια Δράση Προφορικής ιστορίας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης
 • CRe-stories/«Πες μου μια ιστορία!..» και σχετικές οδηγίες τεχνικής φύσης και περιεχομένου που παραχωρεί το Φεστιβάλ, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τη δική τους Δράση Προφορικής ιστορίας στην τάξη τους, στο σχολείο τους, σε ομάδα μαθητών ή σε ομάδα εκπαιδευτικών, σε θέμα δικής τους επιλογής από τις ενότητες:
  • Αντικείμενα μνήμης στην κρητική οικογένεια
  • Το τοπίο στην Κρήτη: μνημεία, πλατείες, αυλές, δρόμοι κτλ.
  • Καθημερινή ζωή στην Κρήτη: η γειτονιά
  • Εκπαίδευση στην Κρήτη
  • Εργασία στη Κρήτη
 • τελική τρίωρη ανατροφοδοτική σύγχρονη εξΑ συνάντηση (παρουσίαση καταγεγραμμένων ιστοριών, συμπλήρωση Φύλλου Αξιολόγησης της Δράσης).

Συνολική διάρκεια Δράσης (σύγχρονης και ασύγχρονης): 15 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής συμπληρώνοντας, μέχρι τις 31/12/2020,τη σχετική Φόρμα Συμμετοχής ΕΔΩ:

https://forms.gle/8rh4ub6XaPgKjmuZ8

Για τον καλύτερο προγραμματισμό σας, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα, σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2021, στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 6 τρίωρες σύγχρονες εξΑ συναντήσεις και ασύγχρονη πρακτική άσκηση/μελέτη.

Οι σύγχρονες εξΑ συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • 1η Συνάντηση: 9/1/2021 (αρχική Δράση)
 • 2η Συνάντηση: 13/2/2021 (ανατροφοδότηση Δράσης)
 • 3η Συνάντηση: 6/3/2021
 • 4η Συνάντηση: 3/4/2021
 • 5η Συνάντηση: 22/5/2021
 • 6η Συνάντηση: 26/6/2021

Συνολική διάρκεια Προγράμματος, σύγχρονων και ασύγχρονων φάσεων (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021): 100 ώρες.

Σχεδιασμός επιμορφωτικού Προγράμματος και Δράσης:

 • Χαρά Ανδρεάδου, ιστορικός, εκπαιδευτικός, επιστημονική συνεργάτιδα CFF
 • Ματθαίος Φραντζεσκάκης, διευθυντής CFF
 • Το πρόγραμμα  CRe-stories/«Πες μου μια ιστορία!..» – Προφορική ιστορία στο σχολείο – όπως και το σύνολο των προγραμμάτων και των δράσεων- του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υλοποιείται με την έγκριση και την αιγίδα το υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από σχετική θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 • Η συμμετοχή στο ετήσιο Πρόγραμμα και στη Δράση προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
 • Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Διευκρινήσεις πληροφορίες : [email protected]

Τα Προγράμματα και οι Εκπαιδευτικές Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για την σχολική χρονιά  2020-2021 έχουν σχεδιαστεί για να υλοποιηθούν δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονα και ασύγχρονα).

Δείτε τις αναλυτικές περιγραφές για όλα τα Προγράμματα και τις Δράσεις στις διευθύνσεις:
https://archive.chaniafilmfestival.com/cffedu/
https://cff-e-edu.gr/

Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υλοποιούνται με την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ έχουν και την έγκριση υλοποίησης στη Σχολική Κοινότητα από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ματθαίος Φραντζεσκάκης
Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων