Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών και Μαθητών στα Επιμορφωτικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για το σχολικό έτος 2021-2022

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων προκηρύσσει επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, για το σχολικό έτος 2021-2022, και καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να συμμετάσχει σ’ αυτά, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση), είναι πιστοποιημένα και υλοποιούνται με την αιγίδα και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Όλα τα προγράμματα στοχεύουν στην απόκτηση από τους συμμετέχοντες/ουσες δεξιοτήτων οπτικοακουστικού γραμματισμού, αλλά και τη μεταφορά της αποκτούμενης εμπειρίας και γνώσης στη σχολική τάξη με την εφαρμογή δραστηριοτήτων.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανανεώνεται κάθε χρόνο: ανανεωμένη στοχοθεσία, διαφορετικό υλικό (ταινίες κ.ά.) και καινούριες δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων προκηρύσσει τα παρακάτω προγράμματα και ταχύρρυθμες δράσεις.

Α) Ετήσια εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και σε δύο προγράμματα και ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

· CineΓραφήματα

Βήματα προς τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, παιδιών και ενηλίκων

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ: https://forms.gle/GHT7dx6KMVLf42eL8

· Κινηματογραφική Λέσχη στο σχολείο

Η απόλαυση της θέασης και της κριτικής προσέγγισης κινηματογραφικών ταινιών με τα παιδιά στην τάξη με παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ: https://forms.gle/bWPxGZYQ1DPdGbHy5

· Φτιάξε μια Φωτο-Ιστορία!

Η δημιουργία και η προσέγγιση φωτογραφιών από τα παιδιά, η παραγωγή φωτο-ιστοριών και η δημιουργική γραφή.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ: https://forms.gle/26igAUgQWSFhcSr7A

· «Φωνές – η προφορική ιστορία στο προσκήνιο»

Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και πολλαπλασιαστικά της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα τοπικής, δημόσιας και προφορικής ιστορίας και η δημιουργία, μετά από επιμόρφωση και εκπαίδευση, πυρηνικής ομάδας ερευνητών προφορικής ιστορίας σε θεματικές περιοχές που συνδέονται με την ιστορία της Κρήτης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ: https://forms.gle/C2odRrS4sVNL1W9h9

· CineΜαθήματα και Αληθινές Ιστορίες (CREDOCProject)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ σε Σχολικό Περιβάλλον, με έμφαση στο ντοκιμαντέρ που αντλεί υλικό από την τοπική και προφορική ιστορία.

Υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ: https://forms.gle/BMECQy41PYELnJ2s9

Β) Ταχύρρυθμες δράσεις

· Κινηματογραφική Λέσχη στο σχολείο (διάρκειας δυο διδακτικών ωρών)

Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στους μαθητές/τριές τους μία ταινία, την οποία έχει επιλέξει από κατάλογο ταινιών. Στη συνέχεια επιλέγει και υλοποιεί μία ή περισσότερες προτεινόμενες δραστηριότητες-παιχνίδια κινηματογραφικού γραμματισμού στην τάξη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (ασύγχρονη εκπαίδευση) και η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ: https://forms.gle/ePLBG4yh5Ccx6yGC8

· Η Μουσική στον Κινηματογράφο

Η δράση περιλαμβάνει δυο εξ αποστάσεως (σύγχρονη εκπαίδευση) συναντήσεις

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ: https://forms.gle/XRkGWE37FiJFKDCs6

Δείτε τις αναλυτικές περιγραφές για όλα τα Προγράμματα και τις δράσεις στις διευθύνσεις :

https://archive.chaniafilmfestival.com/cffedu/

https://cff-e-edu.gr/

Για ερωτήσεις ή/και διευκρινήσεις στείλτε email στο: [email protected]

Όλες οι δράσεις και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα του 9ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στην Εκπαίδευση / CFFedu, που θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022, έχουν την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάση της ΑΠ 114778/ΓΔ4/15-09-2021 απόφασης.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ματθαίος Φραντζεσκάκης