Αιγίδα - Υποστήριξη

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού / Απόφαση 277980/8582/2525/761
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / Απόφαση 38249/Δ2/04-03-2016
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού

Και την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και του EOT.

TOP